неделя, 18 юни 2017 г.

Материалната нищета никога не е била фатална и пример за това са стотици случаи в историята на изкуството. Бедата е когато материалната нищета ражда духовна нищета. В кратката си история човечеството многократно е създавало кризи от които най-тежко е страдала духовността на интелектуалците и като ответна реакция са се създавали алтернативни форми, декаданс, които чак след време са били възприемани и разбирани. Духовността е императив за интелектуалеца защото животът е кратък, а изкуството вечно, а не обратното.

Няма коментари:

Публикуване на коментар