четвъртък, 1 юни 2017 г.

Маса народ. Скот до скот. Потресаващо е. И всички пазаруват от ПроМаркет, с торбички с надпис "от любов към България".

Hords of People. Dullard after a dullard. Its disguisting. All of them shopping from ProMarket, with a bags signed "with love for Bulgaria".

Няма коментари:

Публикуване на коментар