четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Първа приказка за  Ада: Имало навремето едно казионно  БЗНС. То си имало постоянно присъствие. Функциите и задачите на този параван е основно да лапа. От доста години филмовият бранш си има застаряващо постоянно присъствие, което се самозадоволява и взаимно задоволява на много по-оскъдна трапеза. Това е положението Ада. Отдавна не забелязвам казионния съюз на писателите, в който положение е още по-плачевно. 

1 коментар:

  1. Функциите на Постоянното присъсрвие на БЗНС преди 1989 г не са били да лапа и както и никога БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ не са злупотребявали с народните интереси. Подобни писания Ламбринов са КЛЕВЕТА за която няма и не може да има извинения. БЗНС е втора политическа сила след БКП и неин съюзник в условията на Развитият Социализъм . През всичките 45 Народна власт БЗНС и БКП се водят от интересите на народа. Огромна е ролята на БЗНС в управлението на България. БЗНС има ръководна роля съвместно с БКП съгласно чл 1 , ал 3 от Конституцията на НРБ от 18 май 1971г. БЗНС разполага с огромен организационен потенциал от 120 хил души членски състав.БЗНС е главна сила сред българското селячество и в този период повечето от идеите реализирани от Народната власт в селското и горското стопанство са по инициатива на БЗНС. Организационно политическата и идеологическата дейност на БЗНС при социализма довежда до приемането от НРБ на важни държавни решения за реализацията на които е ангажиран целия ресурс способен да осъществи благоденстващо обществено икономическо развитие в НРБ.БЗНС е основен инициатор заедно с дейци на БКП на Възродителният процес на НР България с който потурчените през турското робство българи си върнаха българските имена.В международната дейност БЗНС има връзки с 130 политически партии от света. Много от тях са крупни и до днес - Партията за арбско социалистическо възраждане БААС в Сирия и Ирак , Монголската народнореволюционна партия , Италианската христяндемократическа партия , Италианската републиканска партия, Партията на леви радикали Франция , Полската селска партия и др. В периода 1976-1989 г БЗНС навлезе в зрелият етап от своето съществуване като създаде крупни организационни структури и въведе няколко решения на 33,34 и 35 конгреси за ускорено икономическо развитие на НР България.Един от Ръководителите на БЗНС в това време бе Секретарят на Постоянното присъствие на БЗНС тоест заместник председателят на партията отговарящ за организационните , политическите и пропагандно идеологическите въпроси в периода 1 декември 1976 - 2 декември 1989 г Алекси Иванов вторият човек в партията след Секретаря на БЗНС тоест председател на БЗНС Петър Танчев и негова дясна ръка и именно Ал.Иванов направи от БЗНС още по силна партия колкото беше преди 1976г. През март 1986 г Алекси Иванов бе избран и за Министър на земеделието и горите на НР България какъвто бе до началото на 1989г а от 1986 до 1987 Алекси Иванов бе и Зам. Председател на Министерският съвет . Като Министър на земеделието и горите и Вицепремиер Алекси Иванов създаде значителни въведения в селското стопанство като разшири системата на самоздиволяване тоест на ограничена форма на частно земеделие , той е инициатор през септември 1988 г на акордната система в селското стопанство съгласно принципите на Юлската концепция на БКП и БЗНС приета на Юлския пленум на БКП 1987 г.а също утвърди на международната арена българското селско стопанство като за 1988 г България бе първа на Балканите по селско стопанство като подписа редица междуправителствени протоколи със СССР , Монголия , Ирак , Югославия , Румъния ,Сирия , Гърция , Мароко , Египет , Кипър и мн др. . В своето управление БЗНС имаше 3 ма министри в правителството , вицепрмиери и зам.прдседатели на Държавния съвет , един държавен глава и мн др. За това наведи си главата и млъкни незнайнико.

    Алекси Иванов - внук на Алекси Иванов Секретар на Постоянното присъствие на БЗНС 1976-1989 , Министър на земеделието и горите март 1986- декември 1988 г , Зам.председател на Министерският съвет на НР България от 1986 до 1987 г и 28 г Народен представител в 3,5,6,7,8 и 9 то Народно събрание 1958-1990 г Награден с ордените Георги Димитров и 13 века България. Участник в Деветосептемврийската революция 1944г и в Отечествената война 1945г

    ОтговорИзтриване