събота, 18 март 2017 г.

Вероятно на Агнешка Холанд

Не разбирам защо и как , така се промениха вкусовете на интелектуалците от 70-те и 80-те години.
Не разбирам как това , което правите в момента ще остави следи.
Не разбирам селекциите на Фестивала в Берлин.
Може би сме на една възраст, но аз оставам с апетит за черешки.

Probably to Agnieszka Holland

I do not understand why and how, the tastes of the intelectuals from the 70's and 80's have changed.
I do not understand how exactly what you are currently making will remain a trace.
I do not understand the Berlinale selections?
Maybe we are on the same age, but I remain with a hunger for cherries.

Няма коментари:

Публикуване на коментар