понеделник, 26 декември 2016 г.

До последния си дъх ще живея сам,  като тигърът в пустинята  (Годар, Мелвил).

Until my last breath I will live in solitary, like a tiger in the desert. (Goddard, Melville) 

Няма коментари:

Публикуване на коментар